Regionale energiestrategie van Hart van Brabant

UPDATE MRT 2018: Inmiddels is ook de Regio Deal ‘Hart van Brabant Energieneutraal’ ondertekend. Bekijk de publieke versie hier

UPDATE DEC 2017: De regionale energiestrategie voor Hart van Brabant (RES HvB) is klaar! Bekijk de publieke versie hier.
———————————————-

Vaart maken met de energietransitie!
De regio Hart van Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om deze ambitie waar te maken is op korte termijn een versnelling van de energietransitie nodig. Met de regionale energiestrategie gaat de regio het tempo verhogen: we gaan vaart maken met de energietransitie!

Doel van de regionale energiestrategie is om op regionaal niveau stevig in te zetten op de energietransitie. Door krachten in de regio te bundelen, barrières te slechten, de totstandkoming van concrete projecten te versnellen en aan te haken op economische, ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

De versnelling heeft een grotere kans van slagen als iedereen mee doet. Samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, bewoners en maatschappelijke organisaties is cruciaal om in 2050 een volledig schone energiehuishouding te realiseren.

null