Energietop Hart van Brabant

De regio Hart van Brabant organiseert op woensdag 22 februari 2017 de Energietop Hart van Brabant.

Vaart maken met de energietransitie in Hart van Brabant
De Energietop staat in het teken van de regionale energietransitie. Wij streven naar een energieneutrale regio en willen vaart maken met de totstandkoming hiervan. Dat is een uitdaging, want energie is overal en raakt iedereen. Veranderingen in de manier waarop we energie opwekken en gebruiken heeft gevolgen voor de manier waarop we wonen, werken, recreëren en ons verplaatsen.

Om de energietransitie te versnellen is breed maatschappelijk draagvlak nodig. Daarom nodigen wij beleidsmakers, ondernemers, wetenschappers en energieke burgers uit om mee te denken over hoe én waar we gaan starten met de versnelling. Aan de hand van inspirerende sprekers en tastbare praktijkvoorbeelden wordt inzicht verkregen in de energie-opgave, de barrières en de kansen die energietransitie te bieden heeft. Vervolgens gaan we naar de tekentafel om te kijken of we initiatieven en oplossingen letterlijk een plek kunnen geven.

Programma
Het programma is inmiddels bekend. Wat kunt u allemaal verwachten?

  • Rick van den Berg (Provincie Brabant) laat u kennismaken met de beginselen van behoorlijk handelen voor het verduurzamen van onze fysieke leefomgeving
  • Mark Hendriks (auteur BrabantKennis longread ‘Energie in zicht?’) geeft u inzicht in de gevolgen van de energietransitie voor de ruimtelijke inrichting van onze regio
  • Het HUB Vooruit! consortium laat u zien dat versnelling van de energietransitie wél mogelijk is, en gaat samen met u puzzelen aan de inpassing van schone energievormen in ons landschap.

Het volledige programma, een toelichting op de sprekers en de thema’s van de werksessies, is hier te vinden: Programma Energietop Hart van Brabant.

Praktische zaken

  • Datum: 22 februari 2017
  • Tijdstip: 10.45 – 17.00 uur
  • Locatie: Theater De NWE Vorst in Tilburg
  • Entree: gratis

Aanmelden
U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te denken en te praten. Voor deelname kunt u zich aanmelden via info@energiestrategiehvb.nl.