Energieneutraal in 2050 – vanaf nu

De Regionale Energie Strategie (RES) voor Hart van Brabant is in concept klaar. Er is een jaar lang aan gewerkt door partijen in de regio. In een proces waarbij overheid, onderwijs, ondernemers én burgers betrokken zijn. De strategie is HIER te bekijken.

Lokaal wat lokaal kan, regionaal waar dat meerwaarde heeft

De strategie brengt in kaart hoe groot de opgave is om als regio in 2050 energieneutraal te zijn en geeft opties over hoe de energievraag op een alternatieve, duurzame manier ingevuld kan worden. Daarbij staat het organisatievraagstuk centraal: hoe werken wij als regio samen om onze energiedoelstellingen te bereiken? Uitgangspunt van onze regio is: lokaal wat lokaal kan, regionaal waar dat meerwaarde heeft. De RES werkt dus van onderaf, maar regionale samenwerking moet er toe leiden dat we meer bereiken. Op een snellere en betere manier.

Geef uw mening, reageer nu!

Iedere dag wordt in Hart van Brabant hard gewerkt aan de energietransitie. Door professionals én vrijwilligers en enthousiastelingen. Alle betrokkenen worden uitgenodigd om hun terugkoppeling over de strategie te geven. Dit kan via info@energiestrategiehvb.nl. We zijn vooral op zoek naar:

  • Aanvullingen op de verschillende thema’s
  • (kansen voor) Regionale projecten
  • Partners in de voorgestelde netwerkorganisatie

Algemene reacties over de strategie zijn natuurlijk ook welkom. U kunt uw reactie tot uiterlijk 15 september 2017 sturen naar bovenstaand e-mailadres. De (definitieve) strategie wordt gepresenteerd tijdens de Energietop Hart van Brabant (2.0) op 9 oktober 2017 – waarvoor binnenkort een save the date zal worden verstuurd.