Update #1

resatelier

Het is inmiddels ruim een maand geleden dat de Kerngroep en aantal uitgenodigde belanghebbenden met elkaar bijeenkwamen in de Leerfabriek KVL in Oisterwijk.

Via dit bericht nogmaals bedankt voor de aanwezigheid en het delen van inzichten! Sindsdien hebben we natuurlijk niet stilgezeten, er zijn de nodige stappen gezet en keuzes gemaakt. Kortom, de hoogste tijd voor een update.

Verslag Ruimte Atelier 30 september 2016
Voor de geïnteresseerden is het (geanonimiseerde) verslag van de constructieve Ruimte Atelier sessie in Oisterwijk te vinden onder de tab ‘Documenten’. Het verslag bevat de hoofdpunten van de drie onderdelen die centraal stonden tijdens de bijeenkomst: regionale potentie, regionale behoeften en regionale stakeholders.

Te ondernemen acties
Naast het opstellen van een plan van aanpak – binnenkort meer hierover – zijn op korte termijn de volgende acties voorzien:

  • Afnemen interviews met relevante belanghebbenden
  • Voorbereiden presentatie Regionale Energiestrategie op Hart van Brabant dag in december
  • Betrekken MCSI (Midpoint Center for Social Innovation): borgen innovatiekracht van alle mensen in de samenleving, vanuit welke maatschappelijke rol of functie dan ook.
  • Plannen vervolg ruimte atelier

Communicatie
De energietransitie raakt iedereen, een ieder merkt de impact in zijn of haar omgeving. Dat maakt dat communicatie over de transitie en de in ontwikkeling zijnde regionale strategie een belangrijke factor is. Zowel voor het informeren, het creëren van betrokkenheid als het voorkomen van weerstand. Komende weken wordt hier meer aandacht aangegeven, opdat gestroomlijnde/consequente communicatie in het vervolg van het traject geborgd is en vele partijen zich betrokken gaan voelen bij en mee gaan doen aan de transitie opgave voor de regio

Oproep thematrekkers
Voor het vervolg van het traject werken we graag met ‘thematrekkers’. Personen die bij komende sessies het heft in handen kunnen nemen en tafelsessies kunnen leiden op deelthema’s, zoals bijv. energiebesparing in bebouwde omgeving, bewustwording samenleving, mobiliteit, energienet, RO, etc. Graag horen we wie van jullie hierin interesse heeft en zo ja, welk deelthema jouw voorkeur geniet. Aanmelden kan via info@energiestrategiehvb.nl.

Iedereen bedankt voor het meedenken en tot een volgende sessie of update!