Update #2

reshvb

Tijd voor een nieuwe update over de Regionale Energiestrategie van Hart van Brabant (kortweg: RES HvB). De vorige update dateert alweer van november, maar we hebben sindsdien niet stilgezeten. Dit voortgangsbericht geeft een overzicht van de ondernomen acties en kijkt vooruit naar wat komen gaat.

Ondernomen acties

Lancering website
De afgelopen weken is gewerkt aan een eigen website voor de strategie. De website is basic, maar bevat alle informatie over de strategie. Denk aan achtergronden van de strategie, relevante publicaties en natuurlijk informatie over de komende events.

Uitgangspuntennotitie
Op basis van onze inventarisatie (atelier, interviews, desk research) is een uitgangspuntennotitie opgesteld. De notitie beschrijft de opgave voor Hart van Brabant, de huidige stand van zaken en geeft inzicht in de aanpak die we voor ogen hebben. De notitie is te vinden onder het kopje ‘documenten’ op de website, evenals de POSAD studie over de duurzame energieopgave in de regio Midden-Brabant.

Workshops event Nederlandse Klimaatcoalitie (23 november 2016)
Willem Jaspers gaf namens RES HvB twee workshops tijdens het najaarsevent van de Nederlandse Klimaatcoalitie. Deelnemers werden geïnformeerd over het proces in Midden-Brabant en werden uitgedaagd om met ideeën voor regionale initiatieven en oplossingen voor belemmeringen te komen. Bekijk de website van Nederlandse Klimaatcoalitie voor een korte terugblik.

Presentatie POHO Milieu & Afval (1 december 2016)
Afgelopen week is een voortgangsverslag gegeven aan de portefeuillehouders Milieu & Afval van de Hart van Brabant gemeenten.

Kennisdeling met landelijke pilotregio’s
Hart van Brabant is één van de vijf landelijke pilot regio’s. Als onderdeel van de pilot neemt het RES HvB team deel aan de landelijke bijeenkomsten die om de 6 weken worden georganiseerd. Op deze bijeenkomsten worden de regionale inzichten met elkaar gedeeld. Het mag geen verrassing zijn, maar de verschillen tussen regio’s zijn groot, evenals de aanpak om te komen tot een strategie. De volgende bijeenkomst wordt georganiseerd door West-Brabant en vindt plaats op 19 en 20 januari 2017.

Interviews
Na een eerste interviewronde met gemeenten en waterschappen is inmiddels begonnen aan een tweede interviewronde. Interviews zijn en worden afgenomen met geselecteerde belanghebbenden, waaronder bedrijven, woningcorporaties en energie coöperaties. Het ophalen van projecten en initiatieven is het primaire doel. Het inventariseren van wensen voor de strategie en van belemmeringen in de praktijk is ook waardevol. Evenals het laten aanhaken van de organisaties bij het RES HvB proces. Uiteraard staat het iedereen vrij om input te leveren – bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitgangspuntennotitie. Neem hiervoor contact op met Hans van der Zwan via hansvanderzwan@erac.nl of 06-51059543.

Komende acties

Presentatie Hart van Brabant Dag (8 december 2016)
Deze week wordt de RES HvB door Willem Jaspers gepresenteerd tijdens het plenaire deel van de Hart van Brabantdag. Een mooi podium om de opgave, de uitgangspunten en de aanpak te etaleren.

Expertmeeting RO & Landschap (12 januari 2017)
We gaan met de Hart van Brabant werkgroepen RO en Landschap om tafel om te bekijken welke ruimtelijke kansen en belemmeringen de energietransitie met zich mee brengt. De sessie moet leiden tot een goede ruimtelijke component in de strategie en mogelijk tot het ontstaan van regionale projecten.

Energietop Hart van Brabant (22 februari 2017)
RES HvB organiseert begin februari een Energietop in Midden Brabant. Momenteel werken we aan een opzet voor een dagvullend programma. De insteek is om de versnelling van de energietransitie centraal te zetten, middels verschillende werkgroepen naar een versnelling toe te werken en tijdens plenaire sessies de voortgang te monitoren. Op korte termijn leggen we jullie – de atelier-deelnemers van 30 september – onze opzet voor en horen we graag jullie aanvullingen en ideeën.

Binnenkort meer informatie, o.a. over de Energietop. Tot een volgende update of sessie!